Юхновський КУЛЬТУРА

Юхновський КУЛЬТУРА (в археології) - балтів в ранньому залізному віці (1-е тис. До н. Е.) В басейні р. Десна. Названий по городища у с. Юхновому на Україні, Чернігівська обл. Городища із залишками наземних будівель з вогнищами, трупоспалення в ямах на поселеннях. Кістяні та залізні знаряддя, кераміка. Господарство: скотарство, землеробство, рибальство.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.