ВЕС

ВЕС - сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору (або підвіс), що перешкоджає його вільному падінню. Чисельно дорівнює добутку маси тіла на прискорення вільного падіння. Через несферичності Землі і її добового обертання вага даного тіла дещо змінюється з широтою; на екваторі він приблизно на 0, 5% менше, ніж на полюсах.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.