ХВИЛІ

ХВИЛІ - обурення, що поширюються з кінцевою швидкістю в просторі і несуть з собою енергію без перенесення речовини. Найбільш часто зустрічаються пружні хвилі, напр. , Звукові, хвилі на поверхні рідини і електромагнітні хвилі. Незважаючи на різну природу, все хвилі підкоряються загальним закономірностям. Якщо обурення орієнтоване уздовж напрямку поширення, хвиля називається поздовжньою (напр., Звукова хвиля в газі); якщо ж обурення лежить в площині, перпендикулярній до напрямку поширення, хвиля називається поперечною (напр., пружна хвиля, що розповсюджується вздовж струни, електромагнітна хвиля у вільному просторі). У найпростішому випадку плоскої гармонічної хвилі зміни коливається величини y в точці, віддаленій на відстані x від джерела збурень, в часі t відбуваються за законом: де А - амплітуда коливання,? - довжина хвилі, Т - період коливань. Більш складні хвилі можна представити у вигляді суперпозиції гармонійних хвиль.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.