Веди

Веди (санскр. Веда - букв. - знання), пам'ятники староіндійської літератури (кін. 2-го - поч . 1-го тис. до н. е.) на давньоіндійському (ведийском) мовою. Веди, або ведичну літературу, складають збірники гімнів і жертовних формул (Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа), теологічні трактати (брахмани і упанішади). Веди - джерело відомостей по соціально-економічної та культурної історії найдавнішої Індії.

Великий Енциклопедичний сл оваріо. 2000.