Водні ресурси

ВОДНІ ресурси - придатні для використання в народному господарстві води річок, озер, каналів, водосховищ, морів та океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди ) льодовиків і снігового покриву; загальний обсяг (одноразовий запас) водних ресурсів приблизно 1390 млн. км & sup3, з них бл. 1340 млн. Км & sup3 - води Світового ок. Менше 3% відноситься до прісних вод (35, 8 млн. Км & sup3), а доступні для використання всього 0, 3%. Теоретично водні ресурси невичерпні, т. К. При раціональному використанні вони безупинно відновляються в процесі влагооборота. Однак споживання води зростає такими темпами, що в багатьох країнах відчувається брак водних ресурсів, що підсилюється з кожним роком. Велику небезпеку викликає забруднення природних вод, викликане скиданням в них стічних вод.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.