ГАРАНТІЙНИЙ КРЕДИТ

ГАРАНТІЙНИЙ кредит - взаємний кредит промислових і торгових підприємств під поручительство (гарантію) банку або держави.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.