Ваккернагеля (wackernagel) Якоб

Ваккернагеля (Wackernagel) Якоб (1853-1938), швейцарський мовознавець. Праці в області индоевропеистики. Сформулював закон про структуру простого пропозиції в індоєвропейській прамови і древніх індоєвропейських мовах (закон Ваккернагеля). Капітальна граматика санскриту (т. 1, 1896).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.