Вольсинії (volsinii)

Вольсинії (volsinii) - місто етрусків (7 в. - 264 до н. Е.) В Центр. Італії. Залишки укріплень і храмів.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.