Ут

( 2Езд. 5: 30) - один із служителів храму, сини якого значаться в числі ворота з полону з Зоровавелем. В 1 книзі Ездри і у Неємії зазначеного імені немає.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.