Вельямінов-зерна Володимир Володимирович

Вельямінов-зерна Володимир Володимирович (1830-1904) - російський історик-сходознавець, археолог, лінгвіст, нумізмат, академік (1861), почесний член (1890) Петербурзької АН. Дослідник і публікатор матеріалів з історії народів Пор. Азії і Поволжя.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.