ВІХИ

"ВІХИ" - "Збірник статей про російську інтелігенцію" (Москва, 1909), випущений групою російських релігійних філософів і публіцистів (Н. А. Бердяєв, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк, М. О. Гершензон, А. С. ізгоїв, Б. О. Кістяківський), які виступили з критикою ідеології і практичних установок революційної, соціа лістіческіх налаштованої інтелігенції - атеїстичного матеріалізму, політичного радикалізму, ідеалізації народу (в марксизмі - пролетаріату) і т. п. "Віхи" проголошували примат духовного життя над суспільною: "внутрішнє життя особистості є єдина творча сила людського буття".

Великий Енциклопедичний словник. 2000.