Вегетативного розмноження

вегетативного розмноження - утворення нового багатоклітинного організму з частини материнського шляхом брунькування, ділення (у нижчих тварин і рослин), а також за допомогою кореневищ, нащадків, цибулин, бульб та ін. (у вищих рослин). Використовується в плодівництві, овочівництві та ін. Галузях сільського господарства. Іноді вегетативне розмноження відносять до безстатевого розмноження.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.