ВЕКТОР

ВЕКТОР (від лат. vector - несучий) - відрізок певної довжини і напряму. Зазвичай вектор позначається буквою a або (перша буква - початок, друга - кінець відрізка); абсолютна величина (довжина) вектора записується

Великий Енциклопедичний словник. 2000.