Варіаційні принципи механіки

варіаційної принципи механіки - положення, які виражають настільки загальні властивості механічної системи, що з них як слідства виходять рівняння руху або умови рівноваги даної системи. Варіаційні принципи механіки визначають, ніж справжнє рух (стан) механічної системи відрізняється від ін. Рухів, які допускаються накладеними на систему зв'язками. Приклади варіаційних принципів механіки - найменшої дії принцип, Д Аламбера - Лагранжа принцип, можливих переміщень принцип.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.