АВАНГАРДИЗМ

АВАНГАРДИЗМ (авангард) - сукупне найменування художніх тенденцій, більш радикальних, ніж модернізм. Їх ранній рубіж в изо-мистецтві 1910-х рр. позначений фовізмом і кубізмом. Співвідношення авангардистського мистецтва з попередніми стилями, з традиціоналізмом як таким було особливо різким і полемічним. Привівши до потужного оновлення всього художньої мови, авангардизм надав особливу масштабність утопічним надіям на можливість перебудови суспільства за допомогою мистецтва, тим більше, що його розквіт збігся з хвилею воєн і революцій. У другій половині 20 ст. його основні принципи піддалися різкій критиці в постмодерні.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.