Вольфрам

Вольфрам (лат. Wolframium) - W, хімічний елемент VI групи періодичної системи, атомний номер 74, атомна маса 183, 85. Назва від німецького Wolf - вовк і Rahm - вершки ( "вовча піна"). Світло-сірий метал, найбільш тугоплавкий з металів, щільність 19, 3 г / см & sup3, tпл 3380. С. На повітрі при звичайній температурі стійкий. Головні мінерали - вольфрамит і шеелит. Компонент жароміцних надтвердих сталей (інструментальні, швидкорізальні) і сплавів (переможе, стелліт і ін.); чистий вольфрам використовується в електротехніці (нитки ламп розжарювання) і радіоелектроніці (катоди і аноди електронних приладів).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.