Тит. 3: 6

Якого Він щедро вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого, Рим. 5: 5

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.