ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИЛАД ВИМІРЮВАЛЬНИЙ

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИЛАД ВИМІРЮВАЛЬНИЙ - служить для вимірювання сили струму (рідше - напруги і потужності); являє собою електромагнітний вимірювальний прилад, що вимірює електрорушійну силу термопреобразователя, нагрівальний елемент якого включається в досліджувану електричний ланцюг. Для розширення меж вимірювань застосовують шунти, фотокомпенсаціонние підсилювачі або спеціальні високочастотні трансформатори.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.