Волость

волость - орган місцевого селянського самоврядування в Росії 2-ї пол. 19 - поч. 20 ст. Складалося з волосного старшини, сільських старост та інших посадових осіб, які обиралися волосним сходом.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.