Волосний суд

волосний суд - виборний судовий селянський орган для розбору дрібних цивільних і кримінальних справ у Росії 2-ї пол. 19 - поч. 20 ст. Міг засудити до тілесного покарання, штрафу, короткочасного ув'язнення.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.