Третя книга Царств 5: 15

І було в Соломона сімдесят тисяч тягарових і вісімдесят тисяч чоловіка каменотесів у горах, 1Пар. 22: 2 2Хр. 2: 18

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.