Третя книга Царств 21: 8

І написала вона від імені Ахава листи, і позапечатувала їх його печаткою, і послала ці листи до старших та до вельможних в його місті, що сиділи з Навотом.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.