Третя книга Царств 9: 1

Після того, як Соломон покінчив будувати храм Господній та дім царський, та все, що Соломон бажав зробити, 2Хр. 7: 11

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.