Хадіасеі

і Аммідеі ( 2Езд. > 5: 20) значаться в числі повернулися з полону з Зоровавелем; думають, що під Хадісеямі розуміються жителі Кедеші (Нав. 15: 23), а під Аммідеямі - жителі Хумта (Нав. 16: 54). Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.