Технічної озброєності праці

технічної озброєності праці - статистико-економічний показник відношення кількості технічних засобів виробництва, які використовуються у виробничому процесі, до витрат праці робітників.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.