Тейлоризму

тейлоризму - система організації праці, заснована на глибокій спеціалізації і раціоналізації трудових операцій, спрямована на інтенсифікацію праці. Запропоновано американським інженером Ф. У. Тейлором (f. W. Taylor, 1856-1915).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.