Семеіс

( 2Езд. 9: 23) один з Левитів, що жили за днів Ездри і Неємії. В (Езд. 9: 23) читається: Шім'ї .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.