Саркісов Павло Джібраеловіч

Саркісов Павло Джібраеловіч (р. 1932), физикохимик, академік РАН (1997). Праці в галузі фізичної хімії та технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів; розробив і впровадив у виробництво різні види матеріалів на основі скла.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.