Рим. 6: 5

Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то повинні бути [з'єднані] і [подобою] воскресіння, Рим. 8: 11 1Кор. 6: 14

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.