Рим. 3: 30

Тому що один Бог, що виправдає обрізання з віри й необрізання через віру. Рим. 4: 11

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.