Рим. 14: 11

Бо написано: "Я живу, каже Господь, що передо мною і схилиться кожне коліно, і всякий язик визнавати Бога". Іс. 45: 23 Мат. 26: 64 Філ. 2: 10

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.