Рим. 12: 4

Бо, як в одному тілі маємо багато членів, але не всі члени мають не однакове діяння, 1Кор. 12: 12

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.