Рим. 1: 2

Яке [Бог] наперед обіцяв через пророків Своїх, в святих писаннях, Іс. 52: 7 Наум. 1: 15 Лук. 1: 70 Іоан. 1: 45

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.