ЕНО-Пельтре (esnault-Pelterie) Робер

ЕНО-Пельтре (esnault-Pelterie) Робер (1881-1957 ) - французький вчений, один з піонерів авіації і космонавтики. Створив перший моноплан (1906-07), автор багатьох винаходів в області авіації, авіаційних двигунів і ін. Праці з теорії реактивного руху, міжпланетної навігації.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.