Ревзін Ісаак Йосипович

Ревзін Ісаак Йосипович (1923-1974), мовознавець, доктор філологічних наук (1964), співробітник Інституту слов'янознавства АН СРСР та Інституту іноземних мов. Праці в області структурної лінгвістики (загальна теорія моделювання, фонологія, граматика), німецького та слов'янського мовознавства, семіотики, поетики.