ПОВОРОТНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

ПОВОРОТНА послідовність (рекуррентная послідовність) - послідовність a1, a2, ..., що задовольняє співвідношенню виду an + p + c1an + p-1 + ... + cpan = 0, де c1, c2, ..., cp - постійні.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.