ПОВЕРНЕННЯ

ПОВЕРНЕННЯ металів - часткове відновлення структурної досконалості і властивостей (зокрема, пластичності) деформованих металів і сплавів при їх нагріванні нижче температури рекристалізації. Розрізняють 2 стадії повернення - відпочинок і полигонизацию.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.