ВИД НА ПРОЖИВАННЯ

ВИД НА ПРОЖИВАННЯ - 1) документ, що видається іноземним громадянам або апатридів на право проживання в даній державі.

2) У дореволюційній Росії посвідку на проживання видавався в передбачених законом випадках замість паспорта.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.