ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

ВІДТВОРЕННЯ нАСЕЛЕННЯ - у вузькому сенсі - процес зміни поколінь в результаті природного руху (народження і смерті), в широкому - постійне поновлення населення на основі природного руху, міграції, переходів людей з одних соціальних груп до інших.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.