ВІДТВОРЕННЯ

ВІДТВОРЕННЯ - безперервний рух і відновлення процесу виробництва життя будь-якої системи - біологічної (напр., Особина, популяція, біогеоценоз, екосистема) або соціальної (напр., Індивід, сім'я, громада , країна, капітал). Включає відтворення елементів системи, відносин між ними і взаємодій із зовнішнім середовищем. В економіці при простому відтворенні виробництво поновлюється в незмінних, при розширеному - в збільшуються, при звуженому - що зменшуються масштабах.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.