Радлов (radloff) Василь Васильович (Фрідріх Вільгельм)

Радлов (Radloff) Василь Васильович (Фрідріх Вільгельм) (1837-1918), сходознавець-тюрколог, мовознавець, етнограф, перекладач, академік Петербурзької Академії наук (1884), РАН (1917 ). Народився в Німеччині, з 1858 в Росії. Один з основоположників порівняльно-історичного вивчення тюркських мов. Належав до казанської лінгвістичної школи. Праці в області живих і древніх тюркських мов, фольклору, етнографії, археології народів Алтаю і Західного Сибіру. Видав серію пам'ятників древнетюркской писемності з їх науковим описом. Автор фундаментальної праці "Досвід словника тюркських говірок" (тт. 1-4, 1888-1911). Дешифрував (одночасно з В. Томсеном) мову орхоно-єнісейських написів.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.