Квінтіліан Марк Фабій (marcus Fabius Quintilianus)

Квінтіліан Марк Фабій (Marcus Fabius Quintilianus) (близько 35 - близько 96), римський оратор і теоретик ораторського мистецтва. Трактат "Про освіту оратора" - найдокладніший зберігся курс античної риторики, з екскурсом в історію давньогрецької і давньоримської літератури.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.