АНКЕТА

АНКЕТА (франц. enquete - букв. - розслідування), опитувальний лист для отримання будь-яких відомостей про те, хто його заповнює, або для отримання відповідей на питання, складені за певною програмою.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.