Плинністю

плинністю - властивість середовищ пластично або в'язко деформуватися під дією механічної напруги. Кількісно плинність - величина, зворотна в'язкості. У газів і рідин плинність проявляється при будь-яких напругах, у пластичних твердих тіл - лише при високій напрузі, що перевищують межу текучості.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.