Пурин, Пуріньш (puriņš) Бруно

Пурин, Пуріньш (Puriņš) Бруно (р. 1928), латвійський физикохимик, академік (1971 ) і президент (1984-89) АН Латвійської РСР, академік РАН (1987). Праці з плазмохимической технології отримання високодисперсних порошків (нітридів титану, алюмінію та ін.), Катодного відновлення металів, електрохімічним способам вилучення іонів з водних розчинів.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.