Пухначёв Владислав Васильович

Пухначёв Владислав Васильович (р. 1939), механік, член-кореспондент РАН (1997). Праці з математичного моделювання процесів гідродинаміки і тепломасообміну.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.