Псалтир 93: 14

бо Господь не опустить народу Свого, а спадку Свого не полишить. 3Цар. 8: 57

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.