АКЦІЯ

АКЦІЯ (від лат. Actio) - дія , виступ, що робляться для досягнення будь-якої мети (напр., політична акція, дипломатична акція).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.