ЙМОВІРНІСТЬ термодинамічних

ЙМОВІРНІСТЬ термодинамічних - число, пропорційне кількості фізично помітних мікроскопічних станів, якими може бути реалізовано дане макроскопічне стан системи. Напр. , Стан газу з певною енергією може бути реалізовано безліччю способів, що розрізняються розподілом енергії між частинками.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.