ЙМОВІРНІСТЬ

ЙМОВІРНІСТЬ - в математиці - числова характеристика ступеня можливості появи якої-небудь випадкової події при тих чи інших певних, які можуть повторюватися необмежену кількість разів умовах (див. Ймовірностей теорія).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.